Cá nhân mua hàng:

Chuyển khoản vào Tài khoản: 19027812878881

Ngân hàng: TechComBank, Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Chủ Tài khoản: Nguyễn Đức Hiệp

Hoặc số Tài khoản: 010203089094

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam- Viettin Bank

Chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Nga

 

Tổ chức, công ty mua hàng( cần hóa đơn VAT)

Chuyển khoản vào Tài khoản: 19128718197012

Ngân hàng TechCombank, chi nhánh Đan Phượng

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiêu Chuẩn Việt